Menu
  • Del

Medlemsstruktur

Der er to sektioner i Camping Outdoor Danmark.

Campingpladserne er sektion 1, og medlemmerne af den gamle Camping Branchen (campingimportører, campingforhandlere og campingproducenter) er sektion 2. Denne organisering giver nærhed i forhold til de sektionsspecifikke opgaver, brancheforeningen arbejder med.

Der er både udvalg indenfor sektionerne, mens de opgaver, der kører på tværs, løftes af udvalg, der har repræsentanter fra begge sektioner, for eksempel ved GREEN STAY

Sektion 2: Campingforhandlere og importører

Sektion 2: Campingforhandlere og importører

Sektion 1: Campingpladser

Sektion 1: Campingpladser